การเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์

การเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์

                โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอนของวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นแบบอย่างของการเรียนโครงงาน เพื่อให้ได้พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำเป็นรูปแบบการเรียนให้เข้าใจง่ายขึ้นมีเนื้อหาที่อ่านง่ายเช่นเรื่องฟังชันภาษาC ประเภทของโครงงาน ความหมายและคุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาใช้ในการเรียนได้เพิ่มความรู้อาจเป็นตัวอย่างในการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเทคโนโลยีของโลกพัฒนามากขึ้นเราจึงทำงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางหนึ่งให้คนอื่นได้นำมาค้นคว้าหาความรู้กับการเรียนได้อีกด้วยให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจในการทำงานนี้มาเปิดเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับการเรียนยิ่งขึ้นเช่นเรื่องฟังชันภาษาC  ประเภคของโครงงานคอมพิวเตอร์    ความหมายและคุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์ มีสาระมากมายให้นักเรียนค้นหาทำงานนี้ขึ้นเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ให้ค้นหางานด้วยตนเองคนเราจึงนิยมทำงานผ่านInternetสือสารผ่านInternetเราจึงสร้างงานนี้ขึ้นเพื่อให้ทันสมัยและแพร่หลายกันมากขึ้นให้นัองๆพี่ๆได้สืบค้นได้สะดวกรวดเร็วเข้าใจงาน มนุษย์เราจึงสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นมามากมาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เป็นแนวทางการสอนสำหรับครูผู้สอนและผู้ที่สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน

2.ได้รับการเขียนโครงงานที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน

3.โครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาโครงงานให้ดีขึ้น

2.เพื่อพัฒนาการทดลอง

3.เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ชีวิตประจำวัน

4.เพื่อให้รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.เลือกหัวข้อที่สนใจ

2.ค้นคว้าจากข้อมูล

3.เขียนโครงงานเสนออาจารย์

4.เขียนโครงงาน

5.ดำเนินงาน

6.นำเสนอโครงงาน

ขอบเขตการพัฒนา

1.การเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอน

2.ให้นักเรียนได้สืบค้นงานโครงงานคอมพิวเตอร์

สมาชิกกลุ่มลินลี่

นาย ปฏิภาน  ไหวพริบ       เลขที่ 5  ม.3/1

น.ส. จิรนันท์   สุนทองห้าว  เลขที่ 15  ม.3/1

น.ส. ศิริพร      สิงห์พิมพ์      เลขที่ 27  ม.3/1

น.ส. เพ็ญนภา  วงชัยนัน      เลขที่ 35  ม.3/1

Advertisements

Posted on กุมภาพันธ์ 21, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: